מה שמות לא להישען?

אילו שמות משפחה אינם נוטים? השאלה אילו שמות משפחה אינם נוטים מתעוררת לעתים קרובות למדי, מכיוון שגם בקרב רוסים אתניים שמות משפחה רבים הם ממוצא זר, שלא לדבר על זרים. בינתיים ...