מי הוא מוגלג?

מיהו מוגלג? אז אתה מוגלג בעולמם של אשפי המוגלגים - אנשים שאין להם את הכוחות הקסומים של מוגלג הם זה שיש להם עכשיו מעט כסף. ובלי קסם. הנה הצירים ...

האם אפשר לשכפל אדם?

האם ניתן לשבט אדם? אפילו תיאורטית לא אפשרית, מכיוון שסוגיות אתיות אין טעם לקחת בחשבון! אולי מישהו זוכר ממותה עם דם נטול כפור שנמצא ... משהו לא שיבט, ומדוע? תיאורטית שיבוטו גופים ...