פיתוח עקיף

Непрямий розвиток-це Непрямий розвиток, або розвиток з метаморфозами органзм, що зявився, вдрзняться за будовою вд дорослого органзму, зазвичай влаштований простше, може мати специфчн органи, такий зародок називаться личинкою. Личинка харчуться,…

כלומר הקידומת

что означает приставка У приставка у обозначает завершение действия : утонул, убежал, ушл. Приставка — это маленькая часть слова, которая добавляется к слову, чтобы оно изменилось, например: ОБЪяснить, Укрепить, ПОдумать.…

ניתוח מורפולוגי

морфологический разбор я благодорю тебя Ирина спасибо большое! ирина, а можете написать морфологический разбор местоимения САМ; Кто сам собой не управит, тот и другого не наставит. Какова земля, таков и…

היתרונות והחסרונות של המערכות המסורתיות, הפיקודיות והשווקים במשק.

Достоинства и недостатки традиционной, командной и рыночной экономических систем. НЕДОСТАТКИТРАДИЦИОННАЯ— разрыв между бедными и богатыми , — безработица.— Отсталая технология производства— Преобладание ручного труда- Многоукладность экономики- Консерватизм и неприятие нововведений.КОМАНДНАЯ—…

מה הוא polyudye, בתי קברות, שיעורים

что такое полюдье, погосты, уроки КОЗАЧКА Полюдье способ сбора дани с восточнославянских племн, практиковавшийся в9-12веках на Руси. Погост — небольшое поселение, центр прихода, с церковью и кладбищем, с домами попа…

פסיק במבוא את המילה?

Запятая при вводном слове? т т т т т т папа Все верно. 5 баллов) оооув В качестве вводных слов чаще всего употребляются: без сомнения, бывало, вероятно, видимо, видишь (ли)…

ההיסטוריה של הנסיך Svyatoslav Yakutovich שנות שלטונו של 964-972 חידות, תשבצים, הקלעים.

ההיסטוריה של הנסיך Svyatoslav Yakutovich שנות שלטונו של 964-972 חידות, תשבצים, הקלעים. הנסיך הרוסי סוויאטוסלב בילה את רוב חייו במסעות צבאיים. הטיול הראשון שלו התרחש כאשר הנסיך היה רק ​​4 ...

תיאור קצר של גיבורי האגדה "נערת השלג" אוסטרובסקי.

Краткая характеристика героев сказки «Снегурочка» Островского. Все это скачено с сайта, большого ума не надо . Спасибо большое! а где Мизгирь и Купава ГАВНО Снегурочка героиня весенней сказки А. Н.…

מה עובד הספרות בכיתה 8?

какие произведения по литературе проходят в 8 классе? БОНЯ, мы из твоего списка только «Капитанскую дочку»,»Ревизор»,»Шинель» и «Темные аллеи» проходили, хотя я учусь в классе с углубленным изучением русского языка…