אשר המציא את הנורה

שהמציא את הנורה זו שפעלה בעבר על פטנט. באופן כללי, הנורה והסוללה הראשונים אליו הומצאו בבבל בימי קדם ... ההמצאות שאנחנו מכירים הן רק פלגיאט מדעי! ...