מה ההבדל בין האיגוד המקצועי לבין האיגוד המקצועי?

מה ההבדל בין איגוד מקצועי לאיגוד? איחוד - ארגון. ועדת האיגודים המקצועיים - הנהגת האיגוד המקצועי (ארגון). ועדת האיגודים המקצועיים אינה הנהגת האיגוד. זהו הארגון העיקרי המקומי של איחוד מגזרי במפעל מסוים ...