האם אתה יכול להסביר את ההבדל בין "שלילת חירות" לבין "הגבלת חופש" וכיצד ניתן ליישמם באותו זמן?

האם אתה יכול להסביר את ההבדל בין "שלילת חירות", "הגבלת חירות" וכיצד ניתן ליישם אותם בעת ובעונה אחת? בקיצור, לאחר ההגשה הם יניחו צמיד למשך שנה, והעוצר בשבילו עם ...

כיצד נוצר צוות החקירה?

כיצד נוצר צוות החקירה? בהתאם לאופי המקרה שיש לחקור. נקבע על ידי הרכב איכותי. בהתאם לכך, ניתן לכלול חוקרים בעלי ניסיון מסוים, מומחים שונים, מספר העובדים האופרטיביים, אמצעי mater-tekh ...

מהי עתירה?

מהי עתירה? אנא חקר עדים. תהיה לך הזכות להיות חוקר. תוכל - ראה מאמר 56 לחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית. לעד יש את הזכות: 5) להגיש עתירות ולהגיש תלונות על פעולות ...