איזה מקום במכונית המחלקה השנייה טוב יותר? לראות את הדיאגרמה, ואיזו מכונית טובה יותר? בהתחלה, בסוף, באמצע. עבור אל 2 ימים

איזה מקום במכונית המחלקה השנייה טוב יותר? לראות את הדיאגרמה, ואיזו מכונית טובה יותר? בהתחלה, בסוף, באמצע. עבור 2 יום אילו מקומות צפויים יותר לקחת עם הילדים? מקומות 1-4 ...

כיצד לקבוע את נוכחותו של חד תחמוצת הפחמן בחדר באמצעים ביתיים?

כיצד לקבוע את נוכחותו של חד תחמוצת הפחמן בחדר באמצעים ביתיים? ישנם מכשירים כאלה, המכונה מנתחי גז. עיקרון פעולתם שונה ותלוי בהרכב הגז שנקבע, אך הם זמינים מסחרית. בנוסף, בית מלון זה ...