מהו Multivisa?

מהו Multivisa? על המולטיוויזה שכבר ענית. וכיוון שכמה מהם כתבו שטות גמורה, אענה על השאלות הנותרות).) לתקופה של זמן לפי שיקול דעתה של שגרירות ספציפית. לרוב ...